Asiakasrekisteriseloste


Rekisteriseloste Kelpo Kepo Oy:n verkkopalvelun www.kelpokepo.fi asiakasrekisteristä.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:


1. Rekisterin pitäjä:

Kelpo Kepo Oy, Haanvuorentie 25 49420 Hamina FINLAND, asiakaspalvelu@kelpokepo.fi, 0504449803


2. Rekisterin nimi:

Kelpo Kepo Oy:n asiakasrekisteri.


3. Rekisterin henkilötietojen käsittelytarkoitus:

Henkilötietojen käsittelyn edellytyksenä on Kelpo Kepo Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai asiakkaan Kelpo Kepo Oy:lle antama toimeksianto.


Rekisterinpitäjän asiakkaita ovat kaikki www.kelpokepo.fi palveluun rekisteröityneet käyttäjät, sekä Kelpo Kepo Oy:n tuottamien ja järjestämien palveluiden tilaajat, saajat ja maksajat.

Rekisterinpitäjä käsittelee rekisteritietoja seuraavia käyttötarkoituksia varten:

 • Tilausten ja rekisteröintitietojen hoitaminen.
 • Laskutus, maksujen valvonta, maksuajan sopiminen ja perintä
 • Palvelutapahtumien varmistaminen
 • Asiakassuhteen hoitaminen, hallinta, kehittäminen ja asiakaspalvelun toteuttaminen
 • Rahansiirron hallinta asiakastilille
 • Lahjakorttien ja erillisten asiakaspalkintojen hallinta
 • Kelpo Kepo Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittäminen, analysointi, raportointi ja personointi
 • Kelpo Kepo Oy:n tuotetarjonnan kehittäminen, analysointi, raportointi ja personointi
 • Kelpo Kepo Oy:n tuotteiden ja palveluiden markkinointi, liiketoiminnan kehittäminen, sekä asiakaspalvelun kehittäminen henkilötietolain ja muun lainsäädännön sallimassa laajuudessa.
 • Asiakassuhteen analysointi ja ryhmittäminen
 • Asiakassuhteen kampaja-, tarjous- ja kontaktihistorian hallinta
 • Kelpo Kepo Oy:n vietinnän ja markkinoinnin kohdentaminen
 • Suoramarkkinoinnin toteuttaminen
 • Tietosuojalainsäädännössä tarkoitettujen suoramarkkinointikieltojen toteuttaminen
 • Rekisteröityjen käyttäjien automaattisilla järjestelmillä toteutettavaan suoramarkkinointiin antamien suostumusten käsittely


4. Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot käyttäjistä:


Henkilötiedot:

 • Nimi
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Suostumus suoramarkkinointiin
 • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

Tilaustiedot:

 • Tilaaja-, maksaja- ja saajatiedot
 • Tuotetiedot ja niihin liittyvät hintatiedot sekä tarjous- tai kampanjatiedot
 • Laskutustiedot
 • Toimitustiedot
 • Maksutapatiedot
 • Peruutustiedot
 • Palautustiedot
 • Reklamaatiotiedot
 • Palkintopistetiedot
 • Toivelistatiedot
 • Lahjakortti ja asiakaspalkintotiedot
 • Asikastilin rahansiirtotiedot
 • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

Asiointi ja käyttötiedot:

 • Tiedot asiakkuuden sisällä tapahtuvasta asioinnista
 • Tiedot palveluiden käytöstä
 • Asiakkaiden itse antamat yrityksen tyytyväisyystiedot
 • Asiakkaiden itse antamat tuotteiden ja palveluiden tyytyväisyystiedot
 • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot


5. Rekisteritietojen luovutus:

Kertaluonteista postitusta varten nimi ja osoitetiedot voidaan luovuttaa postituksen käsittelyn kannalta välttämättömille tahoille.


Kelpo Kepo Oy ei siirrä eikä luovuta rekisteritietoja suoramarkkinointi tarkoitukseen ulkopuolisille. Mikäli tietojen siirtäminen tai luovuttaminen ulkopuolisille tulee myöhemmin ajankohtaiseksi, pyydetään asiakkailta tähän etukäteen asianmukainen suostumus. Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisteritietojensa käytön suoramainonta ja markkinointitarkoituksessa.


6. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalisesti tallennetut tiedot:

Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän tiloissa.


Sähköisesti tallennetut tiedot:

Rekisteritiedot talletetaan sähköisesti www.kelpokepo.fi palvelun asiakasrekisteriin. Rekisterin käyttöoikeus on ainoastaan Kelpo Kepo Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat, joiden avulla ainoastaan pääsee rekisteritietoihin käsiksi.


7. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänellä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Kelpo Kepo Oy

Haanvuorentie 25

49420 HAMINA

FINLAND

SagaJakt
89,00 €
75,00 €
109,00 €
109,00 €